Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pozostałe Płyn przeciw zamarzaniu BS
Płyn przeciw zamarzaniu BS

Nazwa handlowa: Płyn BS
Nazwa chemiczna: brak
Nazwa zwyczajowa: płyn BS

Klasyfikacja
symbol SWW: 1241-631; symbol CN : 2915 12 00; nr CAS : 141-53-7; nr EINECS : 205-4880-0
PKWiU: 20.59.43.0

Grupa Azoty JRCh

Płyn BS jest roztworem wodnym alkoholi wielowodorotlenowych i ich pochodnych oraz inhibitora korozji. Posiada własności zwilżające, przeciwkorozyjne i zmieniające strukturę lodu.

Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń

Produkt w warunkach zimowych służy do zabezpieczenia węgla oraz kopalin sypkich przed zamarzaniem, zbrylaniem i przymarzaniem do ścian wagonów podczas ich transportu oraz na składowiskach.

Pakowanie i transportRozwiń

Płyn przeciw zamarzaniu BS jest pakowany i dostarczany w cysternach kolejowych lub autocysternach ze stali kwasoodpornej. Dopuszcza się stosowanie również innych opakowań zapewniających bezpieczeństwo w czasie transportu i przechowywania oraz zabezpieczających wyrób przed pogorszeniem jakości.

Produkt nie zalicza się do materiałów niebezpiecznych. Jest wyrobem niepalnym.

MagazynowanieRozwiń

Płyn BS należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze otoczenia i pod zadaszeniem.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Ewa Łasocha
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka