Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Katalizatory

Katalizatory Efektem wieloletniego doświadczenia i badań laboratoryjnych Grupy Azoty jest oferta w zakresie katalizatorów stosowanych w procesie produkcji amoniaku, wodoru i gazu syntezowego. 

Grupa Azoty S.A. oferuje:

Grupa Azoty S.A. swoim klientom gwarantuje bezpłatny serwis techniczny obejmujący profesjonalny nadzór nad wyładunkiem / załadunkiem katalizatorów, procesem redukcji katalizatorów i uruchomienie instalacji produkcyjnej. Zapewniają także pomoc techniczną w zakresie prognozowania pracy katalizatora przed jego dostarczeniem, optymalizacji pracy katalizatora, oceny pracy katalizatora w całym okresie eksploatacji oraz pomocy przy usuwaniu skutków zaburzeń w pracy katalizatora.  

Katalizator żelazowo-chromowy

Nazwa handlowa: Katalizator żelazowo-chromowy TZC-3/1
Nazwa chemiczna: Katalizator żelazowo-chromowy
Klasyfikacja PKWiU: 20.59.56.0

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Katalizator żelazowo-chromowy TZC-3/1 jest katalizatorem typu współstrącanego. Dostarczany jest w postaci tlenkowej Fe2O3, Cr2O3, CuO. Składnikiem aktywnym jest żelazo. Aktywną formę katalizatora uzyskuje się w procesie redukcji przeprowadzanej w reaktorze przemysłowym.
Główne cechy katalizatora żelazowo-chromowy TZC-3/1 to:

 • wysoka i stabilna aktywność,
 • selektywność,
 • duża wytrzymałość mechaniczna,
 • niskie opory przepływu,
 • długi okres eksploatacji.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń
Wysokotemperaturowa konwersja tlenku węgla z parą wodną w procesach otrzymywania wodoru, gazu syntezowego i amoniaku.
 
Pakowanie i transportRozwiń
Katalizator żelazowo-chromowy pakowany jest do worków polietylenowych umieszczanych w metalowych bębnach o pojemności 210 litrów. Bębny są szczelnie zamknięte dla zabezpieczenia przed wilgocią i zanieczyszczeniem. Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania pod warunkiem, że zabezpieczy ono produkt nie gorzej niż ww.
 
Warunki transportu powinny wykluczać uszkodzenie mechaniczne bębnów, zawilgocenie i zanieczyszczenie katalizatora.

Katalizator żelazowo-chromowy jest materiałem niebezpiecznym według przepisów RID, ADR, IMDG i ICAO/IATA:

 • klasa 9,
 • grupa pakowania III,
 • numer UN 3077
MagazynowanieRozwiń
Katalizator żelazowo-chromowy należy przechowywać w suchych pomieszczeniach w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta – beczki stalowe wyłożone wewnątrz workami polietylenowymi. Beczki składować w maksymalnie dwóch warstwach.
 
Serwis i pomoc technicznaRozwiń
Dbając o zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty S.A. w ramach sprzedaży katalizatorów gwarantuje bezpłatnie serwis i pomoc techniczną.
 
W ramach serwisu technicznego specjaliści Grupy Azoty S.A. nadzorują:
 • załadunek katalizatorów,
 • wyładunek katalizatorów,
 • redukcje katalizatorów,
 • uruchamianie instalacji produkcyjnej.
Bezpłatny serwis obejmuje 7 dni.
W ramach pomocy technicznej Grupa Azoty S.A. oferuje:
 • prognozę pracy katalizatora przed jego dostarczeniem,
 • zalecenia dotyczące optymalizacji pracy katalizatora,
 • regularne wykonywanie oceny pracy katalizatora w całym okresie eksploatacji,
 • pomoc przy usuwaniu skutków zaburzeń w pracy katalizatora.
 
Odbiór zużytych katalizatorów i pomoc w wymianie katalizatorów
Na życzenie, we współpracy ze sprawdzonymi partnerami, specjaliści z Grupy Azoty S.A. pomogą w organizacji:
 • wymiany złoża katalitycznego wraz z czyszczeniem reaktora,
 • odbioru zużytych katalizatorów i ich recyklingu.
 
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wytwórnia Katalizatorów
Informacja techniczna
Wytwórnia Katalizatorów
Informacja handlowa
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka