Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Agrolider

AGROlider nr 41 - 3/2020
AGROlider nr 41 - 3/2020

Grupa Azoty wdraża nowy system komunikacji dla segmentu Agro. Celem rebrandingu jest stworzenie spójnej wizerunkowo, nowoczesnej i rozpoznawalnej marki produktów, nawiązującej jednocześnie do wyzwań, jakie stawia przed rolnictwem Europejski Zielony Ład. Prowadzone działania to kolejny etap w procesie integracji biznesowej spółek Grupy Azoty.

AGROlider nr 38 - 2/2019
AGROlider nr 38 - 2/2019

W Polsce zaczynają pogłębiać się problemy związane z suszami. W ostatnim czasie ich częstotliwość ciągle wzrasta. Od sześciu lat susze o różnym zasięgu i czasie trwania odnotowuje się już rokrocznie. Susze pogarszające wartość klimatycznego bilansu wodnego pojawiają się w okresach najważniejszych dla wegetacji roślin uprawnych (kwiecień–czerwiec). Szacuje się, że ok. 35% gruntów ornych w kraju jest trwale zagrożonych suszą, a ok. 70% powierzchni użytków zielonych jest położonych na terenach z deficytem wody. Sytuację pogarszają również bezśnieżne zimy. Polska jest krajem unijnym najbardziej narażonym na stepowienie.

AGROlider nr 37 - 1/2019
AGROlider nr 37 - 1/2019

Nadchodzi czas wiosennej aplikacji nawozów. Dlatego też chcemy Państwu przypomnieć o zmianach związanych ze stosowaniem nawozów mineralnych i naturalnych, które nakładają na rolników nowe obowiązki.

AGROlider nr 36 - 2/2018
AGROlider nr 36 - 2/2018

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się zwiększoną ilość różnego typu anomalii pogodowych. Letnie nawałnice, grad, podtopienia i powodzie, wiosenne przymrozki czy też susze i wysokie temperatury to zjawiska, z którymi muszą zmagać się producenci rolni. Rolnictwo jest na takie zmiany pogodowe bardzo wrażliwe i często pozostaje bezbronne. Zmiany klimatyczne i nagłe zjawiska atmosferyczne obciążają finansowo polskie gospodarstwa rolne.

AGROlider nr 35 - 1/2018
AGROlider nr 35 - 1/2018

Na początku grudnia 2017 r. Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Rozporządzenie dokonuje wdrożenia tzw. dyrektywy azotanowej Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

AGROlider nr 34 - 3/2017
AGROlider nr 34 - 3/2017

Polska jest liderem w produkcji jabłek w Europie. Jak wynika z danych Eurostat, w 2016 roku produkcja jabłek w naszym kraju stanowiła ponad 28% całkowitej unijnej produkcji tych owoców. W Polsce ubiegłoroczne zbiory wyniosły ok. 3,6 mln ton. Na drugim miejscu znalazły się Włochy (19,6%), a na trzecim Francja (14,5%). Największym światowym producentem jabłek pozostają Chiny – ok. 43 mln ton.

AGROlider nr 33 - 2/2017
AGROlider nr 33 - 2/2017

Obraz polskiej wsi ciągle się zmienia. Wg statystycznych danych meldunkowych liczba ludności wiejskiej wzrasta od 2000 roku.

AGROlider nr 32 - 1/2017
AGROlider nr 32 - 1/2017

Marka nie jest przelotną marketingową modą, silna marka to bezcenny kapitał jaki może zgromadzić firma.

AGROlider nr 31 - 3/2016
AGROlider nr 31 - 3/2016

Zmiana pokoleniowa – czy do polskiego rolnictwa wkroczyła generacja Y?

AGROlider nr 30 - 2/2016
AGROlider nr 30 - 2/2016

Nowy trend idea na biznes – lokalny patriotyzm i zdrowa żywność.

AGROlider EXTRA Rzepak
AGROlider EXTRA Rzepak

Każdy rok to nowe wyzwania i systematyczny postęp genetyczny w hodowli rzepaków, który coraz skuteczniej odpowiada presji chorób, insektów czy wymarznięć.

AGROlider nr 29 - 1/2016
AGROlider nr 29 - 1/2016

Jakość gleby i żywności – intensywna uprawa i wyzwanie 9 mld ludzi na ziemi

AGROlider nr 28 - 3/2015
AGROlider nr 28 - 3/2015

Rolnik nie omija cyfrowej rewolucji. Cyfrowa rewolucja (digitalizacja) rynku na naszych oczach zrodziła nową kategorię konsumenta – Konsument Digitalny. Kim jest? Jak ocenia, kupuje? Jak to działa?

AGROlider nr 27 - 2/2015
AGROlider nr 27 - 2/2015

Dwadzieścia pięć lat temu Polska zapoczątkowała zmiany, które odmieniły Europę Środkowo-Wschodnią i doprowadziły do transformacji gospodarczej i politycznej w regionie.W ciągu tych lat radykalne zmiany przeszedł także sektor rolny w Polsce.

AGROlider nr 26 - 1/2015
AGROlider nr 26 - 1/2015

Początek roku to niezmiennie okres podsumowań, ale przede wszystkim planów związanych z tym, co dopiero przed nami. Rolnictwo to branża szczególna. Ma wiele cech, które obciążają ją często ryzykiem ekonomicznym i produkcyjnym. Zarządzanie, planowanie i inwestycje w gospodarstwie rolnym są więc często sporym wyzwaniem dla jego właściciela. Tymczasem dynamika zmian warunków rynkowych sprawia, że to właśnie inwestycje stają się jednocześnie szczególnie ważne. Niejednokrotnie decydują o szansach rozwoju. Przede wszystkim zaś pozwalają znacznie zwiększyć konkurencyjność i rentowność gospodarstwa rolnego.

AGROlider nr 25 - 3/2014
AGROlider nr 25 - 3/2014

Rewolucja w kanałach komunikacji jest obecnie jedną z najbardziej spektakularnych zmian w naszym otoczeniu. Dziś każdy może tworzyć własne medium – własny kanał komunikacji. Codziennie na świecie powstają setki nowych stron www, tysiące nowych blogów, nowych profili na portalach społecznościowych.

AGROlider nr 24 - 2/2014
AGROlider nr 24 - 2/2014

2014 rok to rok w którym mija dziesięć lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Bezsprzecznie okres członkostwa Polski w Unii Europejskiej to czas intensywnych przemian i dostosowań w wielu obszarach życia społeczno–gospodarczego. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej miało również ogromne znaczenie dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Za jedną z największych korzyści z przystąpienia Polski do UE uznano objęcie rolnictwa Wspólną Polityką Rolną, która zapewniła stabilne warunki produkcji w długim okresie.

AGROlider nr 23 - 1/2014
AGROlider nr 23 - 1/2014

Polska w ilości gospodarstw rodzinnych w Europie jest potentatem (drugie miejsce, za Rumunią) z liczbą blisko 2,4 mln gospodarstw rodzinnych. Wśród ogólnej liczby gospodarstw w UE wynoszącej prawie 13,4 mln, udział Polski to aż 18 procent. Historycznie gospodarstwa rodzinne w rolnictwie odegrały wielką rolę. Ich stan własnościowy zawsze określał udział i miejsce Polski w Europie. Dzięki solidarności rodzinnej zdolne były one do pokonywania różnorodnych kryzysów narodowych, politycznych, demograficznych i ekonomicznych.

AGROlider nr 22 - 3/2013
AGROlider nr 22 - 3/2013

Rozdrobnienie agrarne na polskiej wsi wciąż pozostaje jednym z kluczowych problemów polskiego rolnictwa. W Polsce funkcjonuje ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, w tym około 0,8 mln powyżej 5 ha oraz 0,4 mln powyżej 10 ha. Szacuje się, że tylko około 500 tys. gospodarstw produkuje na rynek.

AGROlider nr 21 - 2/2013
AGROlider nr 21 - 2/2013

Na rynku produktów rolnych panuje pewne niezadowolenie. Rolnicy zwracają uwagę, że opłacalność produkcji żywność przy obecnych cenach oferowanych w skupach jest zdecydowanie daleka od bezpiecznego minimum. Pośrednicy natomiast mówią o niezadowalających marżach, konsumenci z żalem wypowiadają się na temat jakości dostępnych w sklepach produktów i zwracają uwagę na wysokie ich zdaniem ceny. Jak rozwiązać ten problem?

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka