Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Agrolider

AGROlider nr 50 - 1/2024
AGROlider nr 50 - 1/2024

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru magazynu AGROlider.

AGROlider nr 49 - 3/2023
AGROlider nr 49 - 3/2023

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru magazynu AGROlider.

AGROlider nr 48 - 2/2023
AGROlider nr 48 - 2/2023

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru magazynu AGROlider.

AGROlider nr 47 - 1/2023
AGROlider nr 47 - 1/2023

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru magazynu AGROlider.

AGROlider nr 46 - 3/2022
AGROlider nr 46 - 3/2022

Marka nie jest tylko przelotną modą marketingową, silna marka to bezcenny kapitał, jaki może zgromadzić firma. We współczesnym świecie hiperkonkurencji marka jest nadal głównym narzędziem przewagi rynkowej. W natłoku ofert i informacji Klienci potrzebują prostych drogowskazów, które ułatwią im jakże niełatwy wybór. Takim drogowskazem w dzisiejszych czasach jest właśnie silna, wyrazista marka.

Mocna marka to bezcenne dobro firmy. Od takich firm konsumenci chętniej kupują produkty i usługi, rekomendują je też innym, śledzą nowości. Są też często gotowi zapłacić wyższą cenę za produkty markowe.

Gdy proces tworzenia silnej marki się powiedzie, powstała w jego wyniku marka jest jednym z największych aktywów firmy. Często może być więcej warta, niż cały majątek przedsiębiorstwa.

O wartości marki świadczy przede wszystkim jej reputacja, czyli akceptacja społeczna, popularność na rynku, lojalność konsumentów – czyli to, czy jest w stanie zdobyć i długofalowo utrzymać grupę swoich użytkowników.

Marka Grupy Azoty to solidny fundament poparty bogatą, zdywersyfikowaną i stale modyfikowaną ofertą produktową. Marka, która zobowiązuje się wobec swoich Klientów do utrzymywania wysokiej jakości produktów. To nie tylko produkty ze znanym logo, to również działalność i zaangażowanie w obszary nie dotyczące bezpośrednio produkcji i sprzedaży – przede wszystkim Odpowiedzialnego Biznesu.

Jest to filozofia biznesu, w której ofertą nie jest wyłącznie produkt fizyczny. To model współpracy zapewniający bezpieczeństwo funkcjonowania biznesu Partnera/Klienta, stabilizację ekonomiczną oraz pełne zrozumienie w zakresie potrzeb.

Silna marka to także odpowiedzialność za wszelkie działania związane z produkcją i sprzedażą nawozów w całym łańcuchu dostaw, jak również chęć dialogu i budowy relacji z Klientami.

Warto wybrać markę Grupy Azoty.

AGROlider nr 45 - 2/2022
AGROlider nr 45 - 2/2022

Weszliśmy w nowy sezon wegetacyjny. Został już zasiany rzepak, przed nami zasiewy zbóż ozimych i dalsze zabiegi agrotechniczne. Obecna sytuacja rynkowa, która spowodowała gwałtowny wzrost cen środków do produkcji rolnej, jest ogromnym wyzwaniem dla producentów. Jak sobie z tym poradzić? Racjonalnym rozwiązaniem jest przestrzeganie zasad prawidłowej agrotechniki, bazującej na bilansie składników pokarmowych i analizach glebowych. Należy pamiętać, że kluczowy dla właściwego wykorzystania składników pokarmowych z nawozów jest odpowiedni odczyn gleby. Badania gleby są zasadne, a zainwestowane środki finansowe na pewno rolnikowi się zwrócą.

Grupa Azoty już od lat wspiera polskich rolników, realizując program badawczy „Grunt to Wiedza”, umożliwiający bezpłatne określenie odczynu i zasobności gleby w fosfor, potas i magnez. Uzyskane wyniki pozwalają określić optymalne dawki składników nawozowych, zapewniające pokrycie potrzeb roślin.

AGROlider nr 43 - 2/2021
AGROlider nr 43 - 2/2021

Za nami szczyt jesiennych zakupów nawozów.Jest to najczęściej proces rutynowy, powtarzany przez rolników każdego sezonu. Stanowi znaczny wydatek na początku produkcji roślinnej, jednakże jest konieczny, gdyż bez nawozów nie będzie plonu. Zawsze pojawia się pytanie, w jakim stopniu inwestycja w nawozy się zwróci. Nigdy nie wiadomo, jak kształtować się będą warunki pogodowe w miesiącach zimowych oraz podczas trwania okresu wegetacyjnego. Trudno też przewidzieć, jakie będzie plonowanie roślin uprawnych czy ceny skupu płodów rolnych podczas ich zbioru. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zachowanie równowagi pomiędzy jak najwyższą jakością kupowanych nawozów, a ponoszonymi nakładami finansowymi.

AGROlider nr 41 - 3/2020
AGROlider nr 41 - 3/2020

Grupa Azoty wdraża nowy system komunikacji dla segmentu Agro. Celem rebrandingu jest stworzenie spójnej wizerunkowo, nowoczesnej i rozpoznawalnej marki produktów, nawiązującej jednocześnie do wyzwań, jakie stawia przed rolnictwem Europejski Zielony Ład. Prowadzone działania to kolejny etap w procesie integracji biznesowej spółek Grupy Azoty.

AGROlider nr 38 - 2/2019
AGROlider nr 38 - 2/2019

W Polsce zaczynają pogłębiać się problemy związane z suszami. W ostatnim czasie ich częstotliwość ciągle wzrasta. Od sześciu lat susze o różnym zasięgu i czasie trwania odnotowuje się już rokrocznie. Susze pogarszające wartość klimatycznego bilansu wodnego pojawiają się w okresach najważniejszych dla wegetacji roślin uprawnych (kwiecień–czerwiec). Szacuje się, że ok. 35% gruntów ornych w kraju jest trwale zagrożonych suszą, a ok. 70% powierzchni użytków zielonych jest położonych na terenach z deficytem wody. Sytuację pogarszają również bezśnieżne zimy. Polska jest krajem unijnym najbardziej narażonym na stepowienie.

AGROlider nr 37 - 1/2019
AGROlider nr 37 - 1/2019

Nadchodzi czas wiosennej aplikacji nawozów. Dlatego też chcemy Państwu przypomnieć o zmianach związanych ze stosowaniem nawozów mineralnych i naturalnych, które nakładają na rolników nowe obowiązki.

AGROlider nr 36 - 2/2018
AGROlider nr 36 - 2/2018

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się zwiększoną ilość różnego typu anomalii pogodowych. Letnie nawałnice, grad, podtopienia i powodzie, wiosenne przymrozki czy też susze i wysokie temperatury to zjawiska, z którymi muszą zmagać się producenci rolni. Rolnictwo jest na takie zmiany pogodowe bardzo wrażliwe i często pozostaje bezbronne. Zmiany klimatyczne i nagłe zjawiska atmosferyczne obciążają finansowo polskie gospodarstwa rolne.

AGROlider nr 35 - 1/2018
AGROlider nr 35 - 1/2018

Na początku grudnia 2017 r. Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Rozporządzenie dokonuje wdrożenia tzw. dyrektywy azotanowej Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

AGROlider nr 34 - 3/2017
AGROlider nr 34 - 3/2017

Polska jest liderem w produkcji jabłek w Europie. Jak wynika z danych Eurostat, w 2016 roku produkcja jabłek w naszym kraju stanowiła ponad 28% całkowitej unijnej produkcji tych owoców. W Polsce ubiegłoroczne zbiory wyniosły ok. 3,6 mln ton. Na drugim miejscu znalazły się Włochy (19,6%), a na trzecim Francja (14,5%). Największym światowym producentem jabłek pozostają Chiny – ok. 43 mln ton.

AGROlider nr 33 - 2/2017
AGROlider nr 33 - 2/2017

Obraz polskiej wsi ciągle się zmienia. Wg statystycznych danych meldunkowych liczba ludności wiejskiej wzrasta od 2000 roku.

AGROlider nr 32 - 1/2017
AGROlider nr 32 - 1/2017

Marka nie jest przelotną marketingową modą, silna marka to bezcenny kapitał jaki może zgromadzić firma.

AGROlider nr 31 - 3/2016
AGROlider nr 31 - 3/2016

Zmiana pokoleniowa – czy do polskiego rolnictwa wkroczyła generacja Y?

AGROlider nr 30 - 2/2016
AGROlider nr 30 - 2/2016

Nowy trend idea na biznes – lokalny patriotyzm i zdrowa żywność.

AGROlider EXTRA Rzepak
AGROlider EXTRA Rzepak

Każdy rok to nowe wyzwania i systematyczny postęp genetyczny w hodowli rzepaków, który coraz skuteczniej odpowiada presji chorób, insektów czy wymarznięć.

AGROlider nr 29 - 1/2016
AGROlider nr 29 - 1/2016

Jakość gleby i żywności – intensywna uprawa i wyzwanie 9 mld ludzi na ziemi

AGROlider nr 28 - 3/2015
AGROlider nr 28 - 3/2015

Rolnik nie omija cyfrowej rewolucji. Cyfrowa rewolucja (digitalizacja) rynku na naszych oczach zrodziła nową kategorię konsumenta – Konsument Digitalny. Kim jest? Jak ocenia, kupuje? Jak to działa?

AGROlider nr 27 - 2/2015
AGROlider nr 27 - 2/2015

Dwadzieścia pięć lat temu Polska zapoczątkowała zmiany, które odmieniły Europę Środkowo-Wschodnią i doprowadziły do transformacji gospodarczej i politycznej w regionie.W ciągu tych lat radykalne zmiany przeszedł także sektor rolny w Polsce.

AGROlider nr 26 - 1/2015
AGROlider nr 26 - 1/2015

Początek roku to niezmiennie okres podsumowań, ale przede wszystkim planów związanych z tym, co dopiero przed nami. Rolnictwo to branża szczególna. Ma wiele cech, które obciążają ją często ryzykiem ekonomicznym i produkcyjnym. Zarządzanie, planowanie i inwestycje w gospodarstwie rolnym są więc często sporym wyzwaniem dla jego właściciela. Tymczasem dynamika zmian warunków rynkowych sprawia, że to właśnie inwestycje stają się jednocześnie szczególnie ważne. Niejednokrotnie decydują o szansach rozwoju. Przede wszystkim zaś pozwalają znacznie zwiększyć konkurencyjność i rentowność gospodarstwa rolnego.

AGROlider nr 25 - 3/2014
AGROlider nr 25 - 3/2014

Rewolucja w kanałach komunikacji jest obecnie jedną z najbardziej spektakularnych zmian w naszym otoczeniu. Dziś każdy może tworzyć własne medium – własny kanał komunikacji. Codziennie na świecie powstają setki nowych stron www, tysiące nowych blogów, nowych profili na portalach społecznościowych.

AGROlider nr 24 - 2/2014
AGROlider nr 24 - 2/2014

2014 rok to rok w którym mija dziesięć lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Bezsprzecznie okres członkostwa Polski w Unii Europejskiej to czas intensywnych przemian i dostosowań w wielu obszarach życia społeczno–gospodarczego. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej miało również ogromne znaczenie dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Za jedną z największych korzyści z przystąpienia Polski do UE uznano objęcie rolnictwa Wspólną Polityką Rolną, która zapewniła stabilne warunki produkcji w długim okresie.

AGROlider nr 23 - 1/2014
AGROlider nr 23 - 1/2014

Polska w ilości gospodarstw rodzinnych w Europie jest potentatem (drugie miejsce, za Rumunią) z liczbą blisko 2,4 mln gospodarstw rodzinnych. Wśród ogólnej liczby gospodarstw w UE wynoszącej prawie 13,4 mln, udział Polski to aż 18 procent. Historycznie gospodarstwa rodzinne w rolnictwie odegrały wielką rolę. Ich stan własnościowy zawsze określał udział i miejsce Polski w Europie. Dzięki solidarności rodzinnej zdolne były one do pokonywania różnorodnych kryzysów narodowych, politycznych, demograficznych i ekonomicznych.

AGROlider nr 22 - 3/2013
AGROlider nr 22 - 3/2013

Rozdrobnienie agrarne na polskiej wsi wciąż pozostaje jednym z kluczowych problemów polskiego rolnictwa. W Polsce funkcjonuje ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, w tym około 0,8 mln powyżej 5 ha oraz 0,4 mln powyżej 10 ha. Szacuje się, że tylko około 500 tys. gospodarstw produkuje na rynek.

AGROlider nr 21 - 2/2013
AGROlider nr 21 - 2/2013

Na rynku produktów rolnych panuje pewne niezadowolenie. Rolnicy zwracają uwagę, że opłacalność produkcji żywność przy obecnych cenach oferowanych w skupach jest zdecydowanie daleka od bezpiecznego minimum. Pośrednicy natomiast mówią o niezadowalających marżach, konsumenci z żalem wypowiadają się na temat jakości dostępnych w sklepach produktów i zwracają uwagę na wysokie ich zdaniem ceny. Jak rozwiązać ten problem?

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka