Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy wieloskładnikowe

AZOPLON MICRO Zboże

N (Mg, S) 10 (+8 +27) z mikroskładnikami

Grupa Azoty Chorzów

AZOPLON MICRO Zboże to nawóz makroskładnikowy z niezbędnymi dla prawidłowego wzrostu i rozwoju zbóż mikroskładnikami pokarmowymi, który przeznaczony jest do dolistnego dokarmiania. Zalecany w okresie największego zapotrzebowania zbóż na mikroskładniki pokarmowe lub w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Mg, S) 10 (+8 +27) / 10 (+4,8 +10,8) z mikroskładnikami

Granulometria: Proszek. 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
Gęstość nasypowa: -

Azot N całkowity: 10%
Azot N amonowy: 3,8%
Azot N amidowy: 6,2%
Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie: 8% (4,8% Mg)
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie: 27% (10,8%)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie: -
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie: 1,300%
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA: 1,300%
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie: 0,30%
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA: 0,30%
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie: 1,70%
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA: 1,70%
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie: 0,030%
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie: 0,800%
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA: 0,800%
Zakres pH gwarantujący akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej 4–7.
Niska zawartość chlorków.

Składanki produktu:
CMC 1 - Siarczan magnezu jednowodny (CAS 14168-73-1)
CMC 11 - Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)
CMC 1 - Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 1 - Chelat manganu (CAS 15375-84-5)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

AZOPLON MICRO Zboże to nawóz do dokarmiania dolistnego zbóż.

Dokarmianie dolistne

Orientacyjne dawki nawozu:

Roślina

Faza rozwojowa rośliny

Dawka nawozu (kg/ha)

Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

Zboża ozime

jesień

faza 4-6 liści

1-2

200

wiosna

początek krzewienia

2

200

wzrost źdźbła

1-2

200

Zboża jare

wiosna

faza 4-6 liści

2

200

krzewienie

2

200

wzrost źdźbła

1-2

200

Nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia). Zabieg dokarmiania dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

AZOPLON MICRO Zboże jest oferowany w kartonikach białych powlekanych 4 kg oraz w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 10 kg.

AZOPLON MICRO Zboże należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Przechowywanie kartoników 4 kg:

Przechowywanie worków 10 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

UWAGA
H319: Działa drażniąco na oczy
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka