Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy wieloskładnikowe

AZOPLON MICRO Kukurydza

N (Mg, S) 8,5 (+8,2 +16,5) z mikroskładnikami

Grupa Azoty Chorzów

AZOPLON MICRO Kukurydza to nawóz makroskładnikowy z niezbędnymi dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kukurydzy mikroskładnikami pokarmowymi, który przeznaczony jest do dolistnego dokarmiania. Zalecany w okresie największego zapotrzebowania kukurydzy na mikroskładniki pokarmowe lub w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Mg, S) 8,5 (+8,2 +16,5) / 8,5 (+4,9 +6,6) z mikroskładnikami

Granulometria: Proszek. 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
Gęstość nasypowa: -

Azot N całkowity: 8,5%
Azot N amidowy: 8,5%
Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie: 8,2% (4,9% Mg)
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie: 16,5% (6,6%)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie: 2,00%
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie: 0,550%
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA: 0,550%
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie: -
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA: -
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie: 0,55%
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA: 0,55%
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie: 0,015%
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie: 4,500%
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA: 4,500% 
Zakres pH gwarantujący akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej 4–7.
Niska zawartość chlorków.

Składanki produktu:
CMC 1 - Siarczan magnezu jednowodny (CAS 14168-73-1)
CMC 1 - Chelat cynku (CAS 14025-21-9)
CMC 1 - Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 1 - Kwas borowy (CAS 1043-35-3)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

AZOPLON MICRO Kukurydza to nawóz do dokarmiania dolistnego kukurydzy.

Dokarmianie dolistne

Orientacyjne dawki nawozu:

Roślina

Faza rozwojowa rośliny

Dawka (kg/ha)

Ilość cieczy (l/ha)

Kukurydza

faza 4-6 liścia

2 - 3

200 – 300

faza 7- 8 liścia

2 – 3

200 – 300

Nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia). Zabieg dokarmiania dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

AZOPLON MICRO Kukurydza jest oferowany w kartonikach białych powlekanych 4 kg oraz w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 10 kg.

AZOPLON MICRO Kukurydza należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Przechowywanie kartoników 4 kg:

Przechowywanie worków 10 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

Zawiera: kwas borowy
NIEBZPIECZEŃSTWO
H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280: Stosować rękawice ochronne.
P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka