Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

Salmag z borem®

Nawóz azotowy N(CaO, MgO) 27(3-4)
z borem (B) 0,2

NAWÓZ WE, posiada również certyfikaty: na "znak bezpieczeństwa B" i Kashrut

Nazwa handlowa: Salmag z borem®
Nazwa chemiczna:mieszanina azotanu amonu z węglanem wapnia i węglanem magnezu i kwasem borowym
Numer PKWiU: 20. 15. 35. 0
Numer CN: 3102 40 10

Grupa Azoty Kędzierzyn

Nawóz granulowany, równomierne luźne granulki o zabarwieniu od beżowego do brązowego, zawartość granulek wielkości 2-5 mm stanowi nie mniej niż 92% masy nawozu. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Gęstość nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3. Salmag z borem®  to mieszanina azotanu amonu z węglanem wapnia i węglanem magnezu oraz kwasem borowym. Nawóz zawiera 27,0% azotu (N), w tym w formie amonowej 13,5% i 13,5% w formie azotanowej. Zawiera także 3,0% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO), 4,0% magnezu całkowitego (MgO) oraz 0,2% boru (B) bardzo dobrze przyswajalnego, czyli rozpuszczalnego w wodzie.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Salmag z borem® jako uniwersalny nawóz azotowy, zaleca się stosować w pierwszej kolejności pod rzepak oraz pod kukurydzę i buraka tak w uprawie na oborniku, jak i bez obornika. Zaleca się stosować go także pod inne okopowe (ziemniak, marchew pastewna), rośliny motylkowe, w uprawie warzyw (m.in. cebula, por, warzywa kapustne i korzeniowe) i sadownictwie. Pod zboża i trawy w uprawie polowej oraz na użytkach zielonych powinno stosować się go w ograniczonych dawkach, tak by nie przekroczyć 0,5 kg dawki boru (do 250 kg/ha masy nawozu). Salmag z borem® zaleca się stosować na gleby ubogie w bor, których w Polsce jest ponad 80%. Dodatek wapnia i magnezu powoduje, że najlepiej gdy po wysianiu nawóz jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, zaleca się stosować nawóz na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem.

Korzyści zastosowaniaRozwiń

Salmag z borem® zawiera praktycznie w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot azotanowy. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej azotanowej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Bor decyduje o prawidłowym rozwoju stożka wzrostu, budowie ścian komórkowych (zwiększa odporność), reguluje procesy kwitnienia i zapylania, zawiązywania nasion i owoców, zapewnia pełny rozwój kłosów, kolb, łuszczyn i strąków.

Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych ilościach stanowi, że w naszych warunkach klimatyczno-glebowych jest to uniwersalny nawóz azotowy.

Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 92% granulek o wymiarach 2-5 mm), Salmag z borem®:
- daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 40 metrów,
- uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co daje stabilną jakość plonów,
- doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy jednej aplikacji.

Pakowanie i transportRozwiń

Salmag z borem® pakuje się do:

  • worków polietylenowych po 500,5 kg,
  • innych opakowań i o innej wielkości zapewniających bezpieczeństwo nawozu w magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie i użytkowaniu i zamkniętych w taki sposób lub za pomocą takiego urządzenia, aby otwarcie spowodowało nieodwracalne uszkodzenie zamknięciu, opieczętowania zamknięcia lub samego opakowania.

Salmag z borem® luzem można ładować do środków transportowych czystych, suchych i szczelnych., zabezpieczonych przed dostępem wilgoci, spełniających wymogi przepisów transportowych. Drzwi środka transportowego powinny być zabezpieczone tak, aby można je było swobodnie otworzyć do rozładunku. Salmag z borem® w opakowaniach jednostkowych i luzem można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Nawóz należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeniem. Środki transportowe powinny być czyste, suche i szczelne oraz w takim stanie aby nie spowodowały uszkodzenia opakowań. Salmag z borem® nie jest zaliczany do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID/ADR.

PrzechowywanieRozwiń

Salmag z borem® pakowany oraz luzem, ze względu na higroskopijność należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu izolującym od wilgoci.

Nawóz należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody,
  • opadów atmosferycznych,
  • bezpośrednim nasłonecznieniem
  • nagrzaniem powyżej 30°C.

W bezpośrednim sąsiedztwie Salmagu z borem® nie powinny znajdować się żadne związki chemiczne i materiały, które mogą z nim reagować, takie jak: substancje organiczne, substancje silnie alkaliczne (np. ług sodowy), wapno, cement, sproszkowane metale oraz materiały palne jak: węgiel, trociny, smary, materiały pędne. Salmag z borem® można składować tylko obok nawozów saletrzanych.

W pomieszczeniach magazynowych palenie i używanie otwartego ognia jest zabronione, a przewody elektryczne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zwarciem.

Nawóz w opakowaniach po 50 kg należy układać poziomo warstwami na niepalnym podłożu, najwyżej do wysokości 12 warstw. Nawóz w pojemnikach elastycznych /big-bagi/ 500 oraz 600 kg przechowywać w dwóch warstwach. Opakowania na paletach powinny być przechowywane w jednej warstwie. Opakowania powinny znajdować się w odległości 0,2 m od ściany magazynu i nie mniej niż 1,5 m od źródła ciepła. Opakowania uszkodzone składować osobno.

Nawozy luzem należy przechowywać usypując je w pryzmy, stożki w sposób zabezpieczający przed mieszaniem się poszczególnych rodzajów nawozów. Między stosami opakowań jednostkowych, pryzmami lub stożkami należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające dojazd środkami transportu.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może wpłynąć na zmianę jakości nawozu.

Środki ostrożnościRozwiń

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny. 

Serwis i doradztwoRozwiń

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy  Azoty.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Grzegorz Struzik
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka