Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe z siarką

W grupie nawozów azotowych z siarką oferowane są produkty o dużej, trwałej i wyrównanej granuli: Saletrosan®, Polifoska® 21 i Salmag z siarką® oraz znany od wielu lat produkowany w Tarnowie siarczan amonu AS 21 o różnym uziarnieniu, czyli selekcjonowany, makro lub krystaliczny oraz w Puławach Pulsar®


Budowa chemiczna granulek nawozów azotowych i azotowych z siarką zabezpiecza je przed zbyt szybkim wypłukiwaniem azotu, a tym samym jego stratami w glebie. Wyjątkowa wyrównana geometria granulek, wytrzymałość mechaniczna i twardość granulek zabezpiecza je przed zbrylaniem, kruszeniem, ścieraniem w trakcie transportu czy magazynowania, a poddane granulacji mechanicznej można wyjątkowo równomiernie rozsiewać na znaczne odległości (nawet 42 m).Te czynniki bezpośrednio decydują o wysokiej efektywności nawozów azotowych i azotowych z siarką jakie oferuje Grupa Azoty.

Saletromag®

Formuła nawozu: N(MgO,S) 25(6, 7)
Klasa ziarnowa: granule 2÷6 mm, co najmniej 95%
Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3
N – azot całkowity: 25%, w tym: azotu (N) całkowitego w formie:
NH4+ - azot amonowy - 16%
NO3 - azot azotanowy - 9%
MgO - całkowity - 6%
SO3 (S) - rozpuszczalny w wodzie - 17,5% (7%)
Numer PKWiU: 20.15.39.0
Numer CN: 3102 29 00

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Nawóz granulowany o zabarwieniu od ciemnobrązowego do czarnego. Saletromag® to saletrosiarczan amonu zawierający w swoim składzie 25% azotu (N) w tym 16% w formie amonowej i 9% w formie saletrzanej. Nawóz zawiera także 7% siarki (S) w formie siarczanowej, czyli łatwo dostępnej dla roślin (17,5% w przeliczeniu na trójtlenek siarki (SO3) oraz 6% tlenku magnezu (MgO) całkowitego. Produkt zawiera niewielkie ilości żelaza, które zwiększają odporność nawozu na wysokie temperatury.

Składniki pokarmowe zawarte w nawozie Saletromag® oraz odpowiednia budowa granuli zabezpiecza zawarty w niej azot przed szybkim wypłukiwaniem, co wpływa na efektywność produkcji i chroni środowisko naturalne. Wysoka wytrzymałość mechaniczna i twardość granulek powoduję, że granule nie zbrylają się, nie kruszą oraz nie ścierają się podczas transportu czy magazynowania. Wyrównany rozmiar granul (95% granul o wymiarach 2-6mm), pozwala na równomierny wysiew nawozu na całej powierzchni pracy rozsiewacza.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Saletromag® jest uniwersalnym nawozem azotowym, który może być stosowany podczas wiosennego nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Szczególnie polecany jest do wiosennego nawożenia zbóż ozimych (I, II dawka) oraz jarych, a także roślin przemysłowych, okopowych, pastewnych, na użytkach zielonych, w uprawie warzyw oraz sadownictwie.

Stosując Saletromag® przedsiewnie najlepiej płytko wymieszać go z glebą, a pogłównie stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Ze względu na higroskopijność można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami® oraz solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są suche.

Korzyści zastosowaniaRozwiń

Nawóz zawiera dwie formy azotu, szybkodziałającą, wpływającą na dobre pobieranie potasu, magnezu i wapnia formę saletrzaną oraz formę amonową, która działa wolniej, jest równomiernie pobierana przez rośliny, nie ulega wymyciu z gleby, wpływa na budowę silnego systemu korzeniowego, wspomaga pobieranie fosforu, siarki i boru.

Stosując Saletromag® w trakcie wczesnowiosennego zasilania ozimin, jak również wiosennego nawożenia upraw wprowadzamy obok azotu, siarkę oraz magnez. Siarka poprawia efektywność wykorzystania azotu, zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki. Natomiast magnez odpowiedzialny jest m.in. za fotosyntezę, kontroluje wykorzystanie azotu, fosforu i innych pierwiastków, pobudza rozwój systemu korzeniowego, a tym samym zwiększa pobieranie składników pokarmowych z gleby, a tym samym chroni rośliny przed stresem suszy.

Z uwagi na to, że zarówno magnez, jak również siarka łatwo ulegają wymyciu, koniecznym staje się nawożenie tymi pierwiastkami wiosną. Stosując Saletromag® wprowadzamy do gleby magnez, który zabezpiecza młode, płytko ukorzenione rośliny w ten składnik pokarmowy. Ma to szczególne znaczenie wiosną, ponieważ wierzchnie warstwy gleby są bardziej „przemyte” i ubogie w magnez, a młode rośliny mają zbyt płytki system korzeniowy, aby mogły pobrać tez składnik żywieniowy z głębszych warstw gleby.

Pakowanie i transportRozwiń

Saletromag® jest pakowany:

 • po 25 lub 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
 • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Saletromag® podlega przepisom RID i ADR i zaklasyfikowany jest pod nr UN 2067. Przy transporcie samochodowym powyżej 1t (nawozów o podobnych właściwościach) przewóz tylko oznakowanymi pojazdami (gładkie tablice barwy pomarańczowej), kierowcy z uprawnieniami ADR co najmniej do klasy 5.1.

PrzechowywanieRozwiń

Saletromag® należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych i czystych na podłożu izolującym od wilgoci, z dala od substancji wchodzących z nim w reakcję. Nawóz należy chronić przed wilgocią oraz wilgotnym powietrzem podczas dłuższego okresu przechowywania magazynować w BB lub szczelnie okrywać pryzmy folią. Saletromag® jest produktem wysoce higroskopijnym i nie dotrzymanie odpowiednich warunków magazynowania może spowodować utratę wytrzymałości granul wraz z wydzieleniem większej ilości pyłu nawozowego.

Nawóz ze względu na budowę granulek w czasie transportu lub magazynowania może ulec sprasowaniu („zaklinowaniu” wewnątrz opakowania). W tym przypadku należy w sposób gwałtowny opuścić kilkukrotnie big-bag z niewielkiej wysokości na podłoże, a następnie przez rozcięcie w dole opakowania, w sposób kontrolowany przesypywać go do rozsiewacza nawozów.

Saletromag® należy zabezpieczyć przed:

 • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
 • podwyższoną wilgotnością powietrza,
 • bezpośrednim nasłonecznieniem,
 • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
 • nagrzewaniem powyżej 30oC.

Saletromag® luzem można magazynować w pryzmach do wysokości 6 metrów. Dla zabezpieczenia przed wilgocią wskazane jest przykrycie przechowywanego luzem w magazynie nawozu.

Worki z produktem po 25 kg oraz 50 kg należy składować maksymalnie w 10 warstwach. Palety z produktem należy składować pojedynczo, ze względu na możliwość sprasowania (zbrylenia) dolnych warstw nawozów. Big-bagi 500 kg składować maksymalnie w dwóch warstwach. Większe opakowania składować w jednej warstwie.

Środki ostrożnościRozwiń

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwoRozwiń

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

 • wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
 • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
 • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Kamil Michoń
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka