Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowo-siarkowe

POLIFOSKA® 21

N (Mg, S) 21 (+4 +35)

Grupa Azoty Police

Polifoska 21 to nawóz azotowo-siarkowy, który może być wykorzystywany do nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Nawóz zaleca się stosować wiosną do pogłównego nawożenia roślin ozimych, w tym rzepaku ozimego i zbóż ozimych, oraz do przedsiewnego nawożenia roślin jarych, tj. słonecznika, kukurydzy, zbóż jarych. Nawóz może być stosowany w uprawie roślin okopowych, bobowatych, pastewnych, a także na użytkach zielonych, w uprawie warzyw oraz sadownictwie.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Mg, S) 21 (+4 +35) / 21 (+2,4 +14)

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,86-0,96 kg/dm3

Azot N całkowity: 21%
Azot N amonowy: 13%
Azot N amidowy: 8%
Tlenek magnezu MgO całkowity: 4% (2,4% Mg)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 35% (14% S)
Zawartość fosforu może przekraczać 0,5% P2O5

Składniki produktu:
CMC 1, CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 1 – Magnezyt naturalny

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Polifoska 21 to nawóz do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Orientacyjne dawki nawozu Polifoska 21 w kg/ha

Roślina

Dawka

Zboża ozime

150-200

Zboża jare

150-200

Rzepak ozimy

jesień

100-150

wiosna

200-400

Kukurydza

200-250

Burak cukrowy

100-250

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)

150-200

Warzywa kapustne

200-400

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

100-200

Wysokość dawki i termin aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot i siarkę (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. Dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan Macro, Zaksan 33,5.

Pakowanie, transport i przechowywanie Rozwiń

Polifoska 21 jest oferowana w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Polifoskę 21 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń
  • Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu,
  • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu,
  • Stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa - Police
Aleksander Orlikowski
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka