Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe
01.10.2019
Nawozy azotowe
W segmencie nawozów azotowych produkowanych w Tarnowie, Kędzierzynie i w Policach Grupa Azoty oferuje swoim klientom pełną gamę nowoczesnych nawozów o bardzo dobrych parametrach wysiewnych.

W grupie nawozów azotowych do wyboru rolnika znajdują się powszechnie stosowane i uniwersalnie produkty:

Salmag® lub saletrzak – nawóz azotowy N(CaMg) 27,5-(3,5-4)

Nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu od beżowego do brązowego, wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Gęstość nasypowa: 1,0 kg/dm3. Salmag®, saletrzak to mieszanina azotanu amonu (saletry amonowej) z węglanem wapnia i węglanem magnezu.

Nawóz zawiera 27,5% azotu (N), w tym w formie amonowej 13,8% i 13,7% w formie saletrzanej. Zawiera także 3,5% (CaO) wapnia rozpuszczalnego w wodzie oraz 4% (MgO) magnezu całkowitego.

Saletrzak 27 Standard – nawóz azotowy N(CaMg) 27-(2-4) 

Saletrzak to nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 0,6-4,0 mm, stanowią nie mniej niż 94% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3. Saletrzak 27 Standard to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 27% azotu (N), w tym w formie amonowej 13,5% i 13,5% w formie saletrzanej. Zawiera także 2% (CaO) wapnia rozpuszczalnego w wodzie i 4% (MgO) magnezu całkowitego.

STOSOWANIE: Saletrzak 27 Standard oraz Salmag® lub saletrzak jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu w każdej granuli najlepiej gdy po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem.

Saletrzak z borem 27+B Standard – nawóz azotowy N(CaMg) 27-(2-4) z borem (B) 0,2%

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego, wielkości 0,6-4,0 mm, stanowią nie mniej niż 94% masy nawozu. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3. Saletrzak z borem 27+B Standard to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez.

Nawóz zawiera 27% azotu (N), w tym w formie amonowej 13,5% i 13,5% w formie saletrzanej. Zawiera także 2% (CaO) wapnia rozpuszczalnego w wodzie, 4% (MgO) magnezu całkowitego oraz 0,2% boru (B) bardzo dobrze przyswajalnego, czyli rozpuszczalnego w wodzie.

Salmag z borem® – nawóz azotowy N(CaMg) 27,5-(3,5-4) z borem (B) 0,2%

Nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu od beżowego do brązowego, wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 92% masy nawozu.

Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3. Salmag z borem® to mieszanina azotanu amonu (saletry amonowej) z węglanem wapnia i węglanem magnezu oraz kwasem borowym. Nawóz zawiera 27,5% azotu (N), w tym w formie amonowej 13,8% i 13,7% w formie saletrzanej. Zawiera także 3,5% (CaO) wapnia rozpuszczalnego w wodzie, 4% (MgO) magnezu całkowitego oraz 0,2% boru (B) bardzo dobrze przyswajalnego, czyli rozpuszczalnego w wodzie.
STOSOWANIE: Saletrzak z borem 27+B Standard oraz Salmag z borem® jako uniwersalny nawóz azotowy, zaleca się stosować w pierwszej kolejności pod rzepak oraz pod kukurydzę i buraka, tak w uprawie na oborniku jak i bez obornika. Należy także stosować pod inne rośliny okopowe (ziemniak, marchew pastewna), rośliny motylkowe, w uprawie warzyw (m.in. cebula, por, warzywa kapustne i korzeniowe) i sadownictwie. Pod zboża i trawy w uprawie polowej oraz na użytkach zielonych stosować w ograniczonych dawkach, tak by nie przekroczyć 0,5 kg dawki boru (do 250 kg/ha masy nawozu).

Saletrzak z borem 27+B Standard i Salmag z borem® zaleca się stosować na gleby ubogie w bor, których w Polsce jest ponad 80%

Dodatek wapnia i magnezu powoduje, że najlepiej gdy po wysianiu nawóz jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, zaleca się stosować nawóz na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Saletrzak 27 Standard oraz Salmag®, saletrzak, także z borem można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z nawozami: Polidap®, Polifoska®, Polimag® S oraz z solą potasową, pod warunkiem że nawozy są suche.

Kędzierzyńska Saletra Amonowa – nawóz azotowy granulowany N 32

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,98-1,0 kg/dm3. Kędzierzyńska Saletra Amonowa® to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 32% azotu (N), w tym w formie amonowej 16% i 16% w formie saletrzanej. Ze względu na higroskopijność Saletra Amonowa 30 Makro i Kędzierzyńska Saletra Amonowa® możne być mieszana z siarczanem amonu, a bezpośrednio przed rozsiewem z nawozami: Polidap®, Polifoska®, Polimag®S oraz z solą potasową, pod warunkiem że nawozy są suche.

Saletra Amonowa 30 Makro – nawóz azotowy granulowany N(Mg) 30-(2)

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 2-6 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,96 kg/dm3. Saletra Amonowa 30 Makro to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 30% azotu (N), w tym w formie amonowej 15% i 15% w formie saletrzanej. Zawiera także 2% (MgO) magnezu całkowitego.

STOSOWANIE: Saletra Amonowa 30 Makro i Kędzierzyńska Saletra Amonowa® jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem.

Mocznik granulowany 46% – nawóz azotowy N 46%

Mocznik granulowany 46 to nawóz azotowy łatwo rozpuszczalny w wodzie, alkoholach i ciekłym amoniaku. Występuje w postaci białych granulek, klasa ziarnowa 1-3 mm, co najmniej 90%, zabezpieczonych środkami antyzbrylającymi. Mocznik granulowany 46% jest nawozem higroskopijnym. Gęstość nasypowa: 0,70 – 0,78 kg/dm3.

Mocznik granulowany 46% zawiera 46% azotu (N) w formie amidowej, która jest dobrze pobierano pozakorzeniowo (dolistnie) przez rośliny. Pobieranie przez system korzeniowy jest wolniejsze, ponieważ w glebie mocznik przechodzi w wyniku hydrolizy enzymatycznej w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową. Procesy te zachodzą powoli, dlatego jest to nawóz wolniej i dłużej działający.
STOSOWANIE: mocznik granulowany 46 jest bardzo uniwersalnym nawozem do dokarmiania pozakorzeniowego (dolistnego), a przede wszystkim do nawożenia doglebowego. Może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny (szczegółowe informacje w rozdziałach 7.5 – 7.9).
Na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych daje mniejsze efekty. Może wykazywać opóźnione działanie na podmokłych, zimnych glebach, gdy stosowany jest zbyt wcześnie wiosną. Mocznika granulowanego 46% nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi. Ze względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z nawozami: Polidap®, Polifoska®, Polimag® S, solą potasową i jedynym nawozem azotowym – siarczanem amonu, pod warunkiem że nawozy są suche.

Roztwór Saletrzano-Mocznikowy, RMS – nawóz azotowy N 28 lub N 30

Roztwór Saletrzano-Mocznikowy RMS to wodny roztwór saletry amonowej i mocznika w stosunku molowym 1:1. Jest to przeźroczysta ciecz, bezbarwna lub o jasnożółtym zabarwieniu i słabym zapachu amoniaku oraz pH powyżej 7,0. Oferowany w dwóch stężeniach: o zawartości 28% azotu (RMS 28) i 30% azotu (RMS 30). RMS 28 zawiera 28% azotu ogółem, w tym co najmniej 7,1% azotu amonowego, 7,1% saletrzanego i 13,8% azotu amidowego. Gęstość RMS 28 wynosi 1,28 kg/dm3. RMS 30 zawiera 30% azotu ogółem, w tym co najmniej 7,6% azotu amonowego, 7,6% saletrzanego i 14,8% azotu amidowego. Gęstość RMS 30 wynosi 1,30 kg/dm3.

STOSOWANIE: Roztwór Saletrzano-Mocznikowy RMS jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w gruntowej uprawie warzyw od wiosny do lata. Przy stosowaniu pogłównym najlepiej stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Idealny do stosowania na słomę przed jej przyoraniem.
Roztwór Saletrzano-Mocznikowy RMS jest przeznaczony do przedsiewnego lub pogłównego stosowania techniką oprysku grubo kroplistego (za pomocą końcówek rozpylaczy wielootworowych bądź płaskostrumieniowych) lub rozlewu (węże, rury rozlewowe – w późnych fazach rozwojowych roślin).
Oprysków nie wolno wykonywać w okresach krytycznych dla roślin uprawnych, a mianowicie na:

  • zboża – od trzech dni po wysiewie do wykształcenia trzeciego liścia,
  • rzepak – od trzeciego dnia po siewie do wykształcenia czterech liści,
  • buraki – od trzeciego dnia po siewie do wykształcenia trzech liści,
  • kukurydza – począwszy od trzeciego dnia po wschodach,
  • użytki zielone – jeden dzień po skoszeniu lub wypasie.

Produktem stosowanym jest Roztwór Saletrzano-Mocznikowy RMS o zawartości 28% N, roztwory skoncentrowane o zawartości 30% N przed użyciem należy rozcieńczyć wodą do gęstości 1,28 kg/dm3 i zawartości 28% N wg wzoru: Vw = Vp x 0,071, gdzie Vw – objętość wody w litrach Vp – objętość roztworu w litrach.
Nie należy wykonywać oprysków podczas słonecznej pogody, przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności powietrza. Najlepiej prace wykonywać w godzinach rannych lub wieczornych, na suche rośliny.
RMS może być stosowany łącznie z innymi nawozami, także mikroskładnikowymi, agrochemikaliami, w przypadku: wzajemnej tolerancji roztworu i innego środka oraz zbieżności terminu stosowania.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka