Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dodatnie saldo polskiego handlu rolno-spożywczego IH 2015
09.12.2015
Dodatnie saldo polskiego handlu rolno-spożywczego IH 2015
Pierwsza połowa 2015 r. zamknęła się dodatnim saldem polskiego handlu rolno-spożywczego, które w perspektywie roku zwiększyło się o 18% do ponad 3,5 mld euro. Poprawę bilansu handlowego odnotowano we wszystkich działach, choć nie wszystkie były dodatnie.

W stosunku do działu roślinnego dodatnie saldo handlowe uległo zatem dalszej poprawie. Stało się tak przede wszystkim z uwagi wzrost eksportu zbóż i produktów przemiału, a także rzepaku, słodu, wyrobów cukierniczych, olejów i tłuszczów roślinnych oraz przetworów owocowych. Jednocześnie, jak zaznacza FAMMU/FAPA, zmniejszył się import zbóż. Tak jak w poprzednich latach dominującą rolę w eksporcie odegrały produkty przetworzone, przy czym największa dynamika wzrostu charakteryzowała skrobię, grysik i słód (+21%) oraz wyroby cukiernicze (+14%). Niższa wobec poprzedniego roku była wartość eksportu cukru i melasy (-12%), a także śrut oleistych, komponentów paszowych i pasz (-4%).
Warto podkreślić, iż w dziale surowców roślinnych znaczna zwyżka - o 44% - cechowała eksport zbóż, przede wszystkim z uwagi na zwiększony eksport pszenicy, który w pierwszej połowie br. przekroczył wartość 500 mln euro. Dzięki temu saldo handlu zagranicznego zbożami było ponownie dodatnie. Należy tu przypomnieć, iż po wielu latach Polska od dwóch lat stała się eksporterem netto zbóż.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka