Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Energia cieplna
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Grupa Azoty S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło w wodzie grzewczej oraz parze 0,9 MPa, która obejmuje:

1) wytwarzanie ciepła,
2) przesyłanie i dystrybucję ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczych.

Działalność w tym zakresie odbywa się na podstawie koncesji:

  • na wytwarzanie ciepła Nr WCC/89/711/U/OT-7/98/MK z dnia 25 września 1998 r. z późniejszymi zmianami
  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/93/711/U/OT-7/98/MK z dnia 25 września 1998 r. z późniejszymi zmianami

Dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawianych fakturRozwiń

Przedsiębiorstwo energetyczne Grupa Azoty S.A. (dalej: GA SA) zapewnia odbiorcom końcowym ciepła w wodzie grzewczej i parze 0,9 MPa, możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych (e-faktur).

Dla celów realizacji dostępu do powyżej wskazanych informacji w postaci elektronicznej  prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: ##gnhopgs.ldadh#at#vgjeppodin.rdb## lub ##jghojap.zdoxda#at#vgjeppodin.rdb##. Informacje udzielane będą na zapytania odbiorców końcowych kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami.

Od Odbiorcy zainteresowanego uzyskiwaniem e-faktur  wymagane jest uprzednie wyrażenie zgody na stosowanie tej formy sporządzania faktur. Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do e-faktury jest złożenie podpisanego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, które można pobrać tutaj.

Wypełnione i podpisane Oświadczenie należy przesłać na adres:

Grupa Azoty S.A.
E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Biuro Ekonomiczno - Handlowe Centrum Infrastruktury

Dodatkowe informacje w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do e-faktur można uzyskać pod numerami telefonów: 14 637 37 64, 14 637 34 56 od pn. – pt. w godz. 7.00-15.00.

Decyzja Prezesa URE o zmianie taryfy dla ciepła dla Grupy Azoty z dnia 15.12.2022 r. PDF (1.56 MB) Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1 stycznia 2024 roku PDF (1.29 MB) Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1 października 2022 roku PDF (1.21 MB) Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 01 lipca 2021 roku PDF (541.55 KB) Zmiana Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 01 lipca 2020 roku PDF (955.57 KB) Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 01 marca 2020 roku PDF (864.22 KB) Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 01 grudnia 2018 roku PDF (380.69 KB) Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1 września 2017 roku PDF (317.02 KB) Stawki opłat dodatkowych 2018 PDF (181.77 KB) Struktura paliw 2023 PDF (358.15 KB) Struktura paliw 2022 PDF (203.83 KB) Struktura paliw 2021 PDF (203.80 KB) Struktura paliw 2020 PDF (605.86 KB) Struktura paliw 2019 PDF (543.47 KB) Struktura paliw 2018 PDF (589.51 KB) Struktura paliw 2017 PDF (662.94 KB) Plan wprowadzenia ograniczeń w dostawie energii cieplnej dla odbiorców zasilanych z elektrociepłowni Grupy Azoty S.A. na lata 2023 – 2026 PDF (4.85 MB) Informacja dla uprawnionych odbiorców ciepła o stosowaniu w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2023 roku najniższej ceny dostawy ciepła PDF (178.53 KB) Decyzja Prezesa URE o zmianie taryfy dla ciepła dla Grupy Azoty z dnia 12.06.2023 PDF (1.20 MB) Informacja dla uprawnionych odbiorców ciepła o stosowaniu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku najniższej ceny dostawy ciepła PDF (186.32 KB) Uaktualniona informacja dla uprawnionych odbiorców ciepła o stosowaniu w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2023 roku najniższej ceny dostawy ciepła PDF (184.51 KB) Wskaźnik Wpc dla Grupy Azoty S.A. za rok 2023 PDF (231.81 KB) Wskaźnik Wpc dla Grupy Azoty S.A. za rok 2022 PDF (227.18 KB)
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka