Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Woda i ścieki
Grupa Azoty Police

Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Police prowadzi sprzedaż wody zdemineralizowanej, świadczy usługi w zakresie dostaw wody pitnej, technologicznej oraz chłodniczej, a także usługi oczyszczania ścieków.

Sprzedaż prowadzona jest na rzecz kontrahentów zewnętrznych, a usługi na rzecz podmiotów zlokalizowanych głównie na terenie oraz w bezpośrednim otoczeniu Spółki.

Woda zdemineralizowana produkowana jest przez Wydział Gospodarki Wodnej i znajduje zastosowanie w przemyśle oraz przy wykorzystaniu innych technologii, które wymagają wody o wysokich parametrach jakościowych.

Sprzedaż przez Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Police Rozwiń

Parametry jakościowe i techniczne:

Nazwa produktu: Woda zdemineralizowana 2.
Charakterystyka produktu: Produkt bezbarwny i przezroczysty.
Parametry jakościowe: Przewodność do 2 μS/cm.
Opakowanie: Produkt niekonfekcjonowany, rozlewany do opakowań odbiorcy o pojemności od 1m3 Sprzedaż w ilości od 1m3.
Transport: Odbiorcy, nie podlega przepisom RID/ADR.
Magazynowanie: Produkt nietrwały. Magazynowanie w zbiornikach (pojemnikach) szczelnie zamkniętych. Kontakt z otoczeniem powoduje pogorszenie parametrów jakościowych, szczególnie przewodności elektrolitycznej i odczynu (pH).
Gwarancja: Brak gwarancji.
Zastosowanie: W przemyśle oraz przy wykorzystaniu innych technologii, które wymagają wody o wysokich parametrach jakościowych.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Bogdan Pakuła, Specjalista ds. sprzedaży
Kontakt handlowy
Artur Bożek, Specjalista ds. sprzedaży
Kontakt handlowy
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka