Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Badania i pomiary
Grupa Azoty Police Serwis

Usługi laboratorium kontroli technicznejRozwiń
 • Laboratorium Kontroli Technicznej – nr uprawnień LB – 243/24 – posiada Świadectwo Podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego. Świadczymy usługi badań nieniszczących NDT w zakresie:
  • badań wizualnych – VT;
  • badań penetracyjnych – PT;
  • badań magnetyczno-proszkowych – M,T;
  • badań nieniszczących NDT w spawalnictwie w zakresie badań ultradźwiękowych, UT;
  • badań metrologicznych;
  • pomiarów długości i kąta;
  • badań urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego oraz Transportowemu Dozorowi Technicznemu, tj. zbiorniki, rurociągi technologiczne, konstrukcje stalowe, urządzenia transportu bliskiego, dźwignice, itp.
Usługi laboratorium pomiaroweRozwiń
 • Usługi laboratorium pomiarowe
  • Wzorcowanie przyrządów pomiarów długości i kąta (przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe, kątomierze, kątowniki, przymiary wstęgowe).
  • Wzorcowanie i kalibracja przetworników ciśnienia, różnicy ciśnień, przetworników poziomu (radarowe i ultradźwiękowe), ciśnieniomierzy kontrolnych i użytkowych, sygnalizatorów ciśnienia, obliczanie kryz pomiarowych, analiza niepewności układów pomiarowych.
  • Wzorcowanie i kalibracja przepływomierzy elektromagnetycznych, turbinowych, masowych, pomiary kontrolne przepływomierzem bezkontaktowym.
  • Wzorcowanie przyrządów wielkości elektrycznych (multimetry, omomierze, amperomierze, woltomierze), przyrządów fizykochemicznych (pehametry i konduktometry), wzorcowanie czujników i przetworników temperatury.
  • Wzorcowanie wag laboratoryjnych i przemysłowych, przygotowanie urządzeń i pośrednictwo w legalizacji.
  • Pomiary wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej, pomiary oświetlenia, lokalizacja nieszczelności w układach gazowych.
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka