Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Grupa Azoty S.A. świadczy usługi w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej w następujących grupach taryfowych: B21, B23, C21, C22a, C11, R, G11, G12.

Zgodnie z decyzją prezesa URE nr DPE-4711-119(2)/2011/711/BT z dnia 5 stycznia 2011 r. – Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.) zostały wyznaczone Operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego począwszy od dnia 01.02.2011 r.

Sprzedawca rezerwowyRozwiń

Na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Grupy Azoty S.A. funkcję sprzedawcy rezerwowego pełni Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Sprzedawca z urzęduRozwiń

Na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Grupy Azoty S.A. funkcję sprzedawcy z urzędu pełni TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

Sprzedawca zobowiązany Rozwiń

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przedsiębiorstwo energetyczne Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie wyznaczono na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz  na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.  na Sprzedawcę Zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Grupy Azoty S.A.

Lista sprzedawców energii elektrycznejRozwiń
ReklamacjeRozwiń

Zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej można zgłaszać przez całą dobę do przedstawiciela Grupy Azoty S.A. pod nr tel. 14 637 46 78 lub 785 780 802.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka