Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy wieloskładnikowe
01.10.2019
Nawozy wieloskładnikowe
Krótki opis i charakterystyka nawozów wieloskładnikowych produkowanych przez Grupę Azoty.

1. Charakterystyka kompleksowych nawozów wieloskładnikowych

Produkowane w firmie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. kompleksowe nawozy wieloskładnikowe spełniają najwyższe światowe wymagania jakościowe.

Spośród wielu zalet tych nawozów, kilka ważniejszych wymaga przypomnienia:

 1. Azot występuje w formach: amonowej i amidowej, czyli wolno działających. Gwarantuje tym samym dobre zaopatrzenie roślin w ten składnik, chroni glebę, w tym wody gruntowe oraz rośliny przed nadmiarem azotanów. Zapewnia prawidłowe ukorzenienie roślin, ich wzrost i rozwój od początkowych faz rozwoju. Są to przede wszystkim nawozy przedsiewne jesienne i wiosenne, ale skuteczne także pogłównie.

 2. Zawierają najlepiej przyswajalne formy fosforu – 100% fosforu rozpuszcza się w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie.

 3. Wysoka koncentracja składników świadczy o dużej czystości nawozów – braku balastu. W związku z tym zawartość metali ciężkich, takich jak: ołów, kadm, rtęć i nikiel w nawozach wieloskładnikowych z Polic jest z reguły wielokrotnie niższa od dopuszczalnych norm.

 4. Wysoka koncentracja i dobór form składników w niewielkim stopniu zmieniają zasolenie gleby, co szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych oraz przy niedoborach wilgoci w glebie i braku możliwości nawadniania decyduje o komforcie wzrostu roślin.

 5. Stałe proporcje składników w poszczególnych granulach oraz jakość granul umożliwia równomierny wysiew nawozów, równomierne uwalnianie składników do roztworu glebowego, a następnie ich pobieranie przez rośliny. Sprzyja to lepszej sorpcji (zatrzymywaniu) w glebie i ogranicza wymywanie składników w głąb profilu glebowego.

 6. Wszystkie nawozy zawierają od 2 do 14% siarki (S), a w przeliczeniu na trójtlenek siarki od 5 do 35% SO3 w formie siarczanów oraz magnez i mikroskładniki.

 7. Inne zalety kompleksowych nawozów wieloskładnikowych z Polic to:
 • łatwo dostępne formy składników pokarmowych;
 • stała proporcja składników w każdej granuli i wysoka jakość granul;
 • niskie koszty transportu i przeładunku;
 • mniejsza liczba przejazdów na polu;
 • korzystna cena czystego składnika;
 • wysoka efektywność przyrodnicza i ekonomiczna nawożenia.

Mieszanie nawozów jednoskładnikowych nie gwarantuje równomiernego wymieszania, a przede wszystkim równomiernego rozsiania na polu. Podczas przeładunków, transportu i wysiewania następuje rozwarstwianie się nawozów, mimo iż tego wizualnie („na oko”) nie zauważa się.
Należy podkreślić, że stosując nawozy niskoprocentowe zachodzi potrzeba wysiewania nawet ponad dwukrotnie większej masy nawozu (soli), co przyczynia się do szeregu niekorzystnych zmian w glebie:

 • niszczenia struktury gleby, która decyduje między innymi o możliwościach zatrzymywania wody;
 • zaskorupiania się gleby, co uniemożliwia dobre i równomierne wschody i rozwój roślin;
 • wzrostu zasolenia gleby, w konsekwencji którego następują nierównomierne wschody roślin oraz przyspiesza się wymywanie składników w głębsze warstwy gleby i do wód gruntowych;
 • zachwiania proporcji składników w glebie, a w konsekwencji antagonistycznych trudności pobierania przez rośliny na przykład wapnia, magnezu i mikroskładników;
 • wnoszenia z balastem niepożądanych pierwiastków uciążliwych dla środowiska glebowego i mogących akumulować się w roślinach uprawnych;
 • zakłócenia życia biologicznego gleby, które decyduje o udostępnianiu składników pokarmowych roślinom.

Szeroki asortyment nawozów wieloskładnikowych, takich jak: fosforan amonu (Polidap®), Polifoski® i Polimag® umożliwia dobór nawozu, praktycznie przy każdej zasobności gleby w fosfor, potas i magnez, pod każdą roślinę uprawną.

2. Polidap®Polidap® – nawóz wieloskładnikowy, kompleksowy NP(S) 18-46-(5)Polidap® Light – nawóz wieloskładnikowy, kompleksowy NP(S) 14-34-(17)

3. Nawozy wieloskładnikowe uniwersalne do stosowania jesienią i wiosną, przedsiewnie i pogłównie

Polifoska® 4 – nawóz kompleksowy NPK(MgS) 4-12-32-(2-9)
Polifoska® 5 – nawóz kompleksowy NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)Polifoska® 6 – nawóz kompleksowy NPK(S) 6-20-30-(7)Polifoska® 8 – nawóz kompleksowy NPKS 8-24-24-(9)Polifoska® M – nawóz kompleksowy NPK(MgS) 5-16-24-(4-7)Polifoska® Petroplon – nawóz kompleksowy NPK(MgS) 5-10-30-(3-9) z borem (B) 0,1

4. Nawozy wieloskładnikowe wiosenne ze względu na wysoką zawartość azotu do stosowania tylko wiosną

Polifoska® 12 – nawóz kompleksowy NPK(MgS) 12-12-12-(2-27)
Polimag® S – nawóz nieorganiczny, kompleksowy NPK(MgS) 10-8-15-(5-35) + mikroskładniki pokarmowe B-0,1%, Cu-0,1%, Mn-0,2%, Zn-0,5%, O NISKIEJ ZAWARTOŚCI CHLORKÓW

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka