Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Obszar automatyki
Grupa Azoty Police Serwis

Automatyka przemysłowaRozwiń

Kompleksowa integracja systemów sterowania i automatyki, to nasza specjalność. W ramach prac oferujemy prace inwestycyjne, remontowe, modernizacyjne i projektowe w branży AKPiA w zakresie:

 • automatyki, pomiarów, systemów sterowania, obwodów i aparatury kontrolno-pomiarowej, zabezpieczeń instalacji procesów technologicznych, zabezpieczeń urządzeń, w tym urządzeń energetycznych;
 • instalacji sygnałowych, sterujących, zasilających układy i systemy automatyki i pomiarów;
 • zaworów automatycznych wraz z osprzętem;
 • urządzeń wagowych, porcjujących, dozujących;
 • instalacji, sieci, urządzeń i maszyn elektroenergetycznych;
 • urządzeń elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, mechaniki precyzyjnej, elektroniki napędów, napędów pneumatycznych
  i zespołów nastawczych;
 • urządzeń energetycznych i instalacji gazowych w branży AKPiA (kotłowni gazowo - olejowych, stacji redukcyjnych i redukcyjno - pomiarowych, palników, sprzętu sterującego, węzłów ciepłowniczych);
 • rozruchu instalacji technologicznych w zakresie automatyki i instalacji, sieci urządzeń i maszyn elektroenergetycznych;
Systemy sterowania Rozwiń

Zakres naszych usług w zakresie systemów sterowania obejmuje:

 • projektowanie, implementacja algorytmów sterowania instalacji w systemach DCS i PLC + SCADA;
 • projektowanie i implementacja algorytmów zabezpieczeń instalacji w systemach DCS;
 • tworzenie wizualizacji pracy instalacji produkcyjnych w systemach DCS i PLC + SCADA
 • przygotowywanie modernizacji systemów sterowania DCS i PLC + SCADA;
 • modernizacja systemów sterowania DCS i PLC + SCADA - wymiana hardware’u, software’u, migracja aplikacji;
 • integracja urządzeń zewnętrznych z systemami DCS i PLC + SCADA;
 • dystrybucja danych z sieci OT do sieci IT;
 • przemysłowe sieci komunikacyjne.
Fizykochemia i palniki Rozwiń

Realizujemy usługi serwisowe palników gazowych i olejowych wraz z infrastrukturą sterowania i programami wizualizacji procesów spalania. Obsługa serwisowa stacji redukcji gazu pierwszego stopnia (wysokiego ciśnienia) i drugiego stopnia (średniego ciśnienia). W ramach przeglądów serwisowych wykonujemy codzienne kontrole instalacji gazowych, jak również naprawy lub wymianę uszkodzonych urządzeń lub armatury. Wykonujemy coroczne pomiary elektryczne kabli zasilających i sterujących w ramach działań prewencyjnych. W ramach prac oferujemy prace inwestycyjne, remontowe, modernizacyjne i projektowe w zakresie:

 • projektowanie, wykonanie, obsługa oraz serwis układów pomiarowych w zakresie analityki procesowej gazów i cieczy, systemów monitoringu imisji i emisji, i innych;
 • obsługa serwisowa, remonty systemów fizykochemii (przewodności, PH, stężenia);
 • utrzymanie ruchu systemów monitoringu spalin, systemów detekcji gazów, systemu oczyszczania gazów kominowych;
 • serwis spektrometrów masowych;
 • serwis systemów pomiaru krzemionki i chlorków w wodzie chłodniczej.
Laboratorium pomiarowe Rozwiń

Oferujemy sprawdzenia przyrządów pomiarowych i aparatury wykonawczej. Na wykonane czynności metrologiczne wystawiamy świadectwa sprawdzenia. Przygotowujemy urządzenia do przeprowadzenia uwierzytelnienia i legalizacji. Przeprowadzamy:

 • wzorcowanie przyrządów pomiarów długości i kąta (przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe, kątomierze, kątowniki, przymiary wstęgowe);
 • wzorcowanie i kalibracja przetworników ciśnienia, różnicy ciśnień, przetworników poziomu (radarowe i ultradźwiękowe), ciśnieniomierzy kontrolnych i użytkowych, sygnalizatorów ciśnienia, obliczanie kryz pomiarowych, analiza niepewności układów pomiarowych;
 • wzorcowanie i kalibracja przepływomierzy elektromagnetycznych, turbinowych, masowych, pomiary kontrolne przepływomierzem bezkontaktowym;
 • wzorcowanie przyrządów wielkości elektrycznych (multimetry, omomierze, amperomierze, woltomierze), przyrządów fizykochemicznych (pehametry i konduktometry), wzorcowanie czujników i przetworników temperatury;
 • wzorcowanie wag laboratoryjnych i przemysłowych;
 • pomiary wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej, pomiary oświetlenia, lokalizacja nieszczelności w układach gazowych;
 • pomiary natężenia świetlenia.
Klimatyzacja i wentylacjaRozwiń

W systemach klimatyzacyjnych dzięki zaawansowanej technologii i bogatej ofercie urządzeń jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom Klienta.  Posiadamy niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do montażu, naprawy oraz serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. W ramach oferty proponujemy projektowanie, montaż i serwis:

 • urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych;
 • urządzeń i instalacji wentylacyjnych;
 • przeglądy serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych;
 • przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych
 • pomiary wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej.
Systemy monitoringu i ochrony obiektówRozwiń

Nasza oferta w ramach zwiększenia bezpieczeństwa obiektów przemysłowych obejmuje dobór, montaż, uruchomienie i serwis:

 • systemów technicznej ochrony obiektów;
 • systemów antywłamaniowych;
 • systemów ochrony p-poż;
 • systemów telewizji przemysłowej.
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka