Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
2 miliony ton kaprolaktamu z PUŁAW
10.05.2019
2 miliony ton kaprolaktamu z PUŁAW
W Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. wyprodukowana została dwumilionowa tona kaprolaktamu.

Kaprolaktam produkowany jest w Puławach od 1976 r. Pierwsze pół miliona ton tego produktu wytworzono do 1995 r., w roku 2003 wytworzono milionową tonę, a w 2011 r półtoramilionową.

- Życzę wszystkim pracownikom Zakładu Kaprolaktamu i szerokiemu gronu Współpracowników z innych jednostek i komórek organizacyjnych Puław i Grupy Azoty, nie tylko utrzymania wysokiego potencjału, ale dalszego rozwoju – pogratulował sukcesu dr Krzysztof Bednarz, prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

- Jesteśmy bardzo dobrze postrzegani przez klientów, którzy wskazują na wysoką, stabilną jakość produktu. Wizytujący instalacje goście wyrażają uznanie dla kultury technicznej i organizacyjnej, oceniają nas bardzo dobrze – podkreśla Robert Cieślak, dyrektor Produkcji SBT (Segment Biznesowy Tworzyw) Grupy Azoty PUŁAWY

- Tego typu osiągnięcie skłania zawsze do pewnych podsumowań jak i do spojrzenia w przyszłość. Na pewno jest to okazja do podziękowania i uhonorowania pracy naszych Poprzedników. Wyzwaniami na przyszłość jest z kolei coraz większa elastyczność w dostosowywaniu się do nowych okoliczności, podejmowanie działań dla zapewnienia ciągłości ruchu, właściwa gospodarka kosztowa i stałe zwiększanie doświadczenia technicznego oraz technologicznego - uważa Andrzej Kania, kierownik Zakładu Kaprolaktamu Grupy Azoty PUŁAWY.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest drugim co do wielkości producentem kaprolaktamu w kraju, po Grupie Azoty S.A. (zdolności produkcyjne Puław to aktualnie 70 tysięcy ton/rok).

W Puławach wytwarzany jest kaprolaktam ciekły i stały (płatkowany). Produkt płatkowany trafia od wielu lat na rynki azjatyckie (ostatnio głównie Indie i Korea Południowa) W  związku  z  uruchomieniem  w Tarnowie nowej  instalacji  do produkcji poliamidów (PA6), od roku 2018 nastąpiła intensyfikacja sprzedaży kaprolaktamu ciekłego z Grupy Azoty PUŁAWY do  Grupy Azoty S.A. i do Grupy Azoty ATT Polymers.

Kaprolaktam wykorzystywany jest w produkcji tworzywa poliamid – 6 stosowanego w przemyśle włókienniczym, tekstylnym, motoryzacyjnym, elektrycznym i elektronicznym. Znajduje również zastosowanie w produkcji opakowań spożywczych i sprzętu medycznego.  

Technologia produkcji kaprolaktamu w Grupie Azoty oparta jest na polskiej licencji.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka