Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Usługi produkcyjne
Grupa Azoty JRCh

Syntezy chemiczne:

  • siarczanowanie, estryfikacja, metylolowanie (np. synteza żywic melaminowo-formaldegydowych eteryfikowanych metanolem lub butanolem)
  • syntezy, w których wymagane jest obniżone ciśnienie
  • syntezy w podwyższonej temperaturze (do 110oC) z intensywnym odbiorem ciepła i ewentualnie osłoną gazu inertnego (azotu)
  • sporządzanie roztworów chemikaliów o określonym stężeniu
  • syntezy chemiczne
  • unieszkodliwianie ww odpadów przemysłowych wg. posiadanych decyzji
  • przygotowywanie roztworu kwasu siarkowego 15% na baseny miejskie

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka