Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Usługi specjalistyczne
Grupa Azoty JRCh

 • przeglądy i serwisowanie sprzętu Faser oraz sprzętu asekuracyjnego 
 • podpisywanie umów z zakładami pracy na gotowość ratownicza
 • transport na terenie całej polski odpadów i substacji niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR
 • usuwanie awarii oraz ich skutków w zakładach przemysłowych, wypadkach drogowych z udziałem materiałów niebezpiecznych podlegających ADR i innych zagrożeń
 • odpompowywanie filmów ropopochodnych powierzchni zbiorników retencyjnych, rzek, stawów, jezior
 • kompleksowe czysczenie całych instalcji chemicznych oraz demontaż ich poszczególnych elementów takich jak zbiorniki, reakotory, kolumny, rurociągi, konstrukcja nośna
 • odbiór odpadów azbestowych oraz demontaż pokryć dachowych z gmin, prywatnych posesji oraz firm
 • spalanie amoniaku z isntalacji i poejmników oraz demontaż instalacji amoniaku
 • kompleksowe czyszczenie zbiorników oraz przepompowywanie paliw i cieczy agresywnych
 • kompleksowa utylizacja wszelkich odpadów (w tym niebezpiecznych)
 • konsultacje w zakresie prowadzenia wszelkich prac niebezpiecznych
 • likwidacja nieszczelności oraz prace i remonty
 • likwidację ogniska ptasiej grypy oraz usypianie drobiu, zarażonej wirusem salmonelli
 • legalizacja butli oraz beczek na gazy skroplone
 • odolejanie wody (separacja oleju od wody)
 • pomiary środowiskowe na obecność włókien azbestu w środowisku
 • serwis sprzętu ratowniczego oraz asekuracyjnego
 • świadczenie gotowości ratowniczej
 • transport materiałów niebezpiecznych (np. kwasów, zasad, soli)
 • usługi interwencyjne w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożeniach dla środowiska
 • usługi oczyszczania powierzchni wód
 • usługi dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych, czyszczenie i demontaż instalacji chemicznych
 • usuwanie pokryć azbestowych z wszelkich budynków oraz ich transport i składowanie na własnym składowisku odpadów niebezpiecznych
 • usuwanie amoniaku z instalacji chłodniczych
 • sporządzanie roztworów chemikaliów o określonym stężeniu
 • syntezy chemiczne
 • unieszkodliwianie ww odpadów przemysłowych wg. posiadanych decyzji
 • suszenie produktów sypkich
 • mieszanie produktów chemicznych
 • produkcja z powierzonych materiałów
 • czyszczenie z substancji niebezpiecznych i przygotowywanie pod przeglądy przestrzeni zamkniętych
 • utylizacja azbestu i innych odpadów niebezpiecznych łącznie z ich składowaniem
 • prowadzenie konsultacji i doradztwo w wykonywaniu prac specjalistycznych i niebezpiecznych
 • usuwanie nieszczelności zbiorników, rurociągów i cystern; prace i remonty w szachtach, studniach i kanałach
 • utylizacja ferm oraz martwego ptactwa 
 • legalizacja boutli i beczek na amoniak, chlor, ditlenek siarki
 • rozdzielanie mieszanin woda-olej
 • Usługi oczyszczania i odkurzania wysokowydajnym sprzętem
 • Zbieranie różnego rodzaju materiałów sypkich tj. wióry drewniane,  odpady przemysłowe, cząstki stałe, proszki i pyły z wymagających i trudno dostępnych miejsc, np. magazyny, hale produkcyjne, warsztaty, konstrukcje
 • Opróżnianie z wypełnień silosów, zbiorników, aparatów z suchych materiałów sypkich np. katalizatory, pyły, granulaty, pyły nawozowe itp.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka