Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Będzie pomoc dla producentów mleka i wieprzowiny.
30.12.2015
Będzie pomoc dla producentów mleka i wieprzowiny.
Ponad 57 mln euro trafi do producentów mleka i wieprzowiny. Uruchomienie takiej pomocy w ramach wsparcia do produkcji w sektorach hodowlanych przewiduje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stosowny projekt rozporządzenia Rady Ministrów został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Przy wsparciu rozwiązań unijnych Ministerstwo Rolnictwa wyasygnowało kwotę ponad 28 mln Eur na pomoc dla sektorów mleka i wieprzowiny. Pula tej pomocy zostanie dodatkowo powiększona o krajową rezerwę w wysokości 28,5 mln euro. A więc do producentów mleka i świń trafi ponad 57 mln euro pomocy.

W projekcie rozporządzenia  zostały zawarte warunki udzielenia tej pomocy jednocześnie precyzując, że stawka pomocy dla producentów wieprzowiny nie może być większa niż 70 zł/sztukę, a wsparcie udzielone będzie producentowi, który w dniu 30 września 2015 roku posiadał nie więcej niż 2000 świń.
Wsparcie dla producentów mleka, którzy w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15000 kg.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka