Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowe

AZOPLON OPTI CalcNitro Booster B

N (Ca) 17 (+6,8) z mikroskładnikiem

Grupa Azoty Chorzów

AZOPLON OPTI CalcNitro Booster B to nawóz azotowo – wapniowy z borem, który przeznaczony do nawożenia doglebowego wapniem większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Zalecany do stosowania w okresach intensywnych przyrostów oraz kształtowania się i wzrostu owoców, bulw lub korzeni spichrzowych oraz zbobrowanych wizualnych objaw niedoboru wapnia.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Ca) 17 (+6,8) / 17 (+4,9) z mikroskładnikiem

Gęstość w temp. 20°C: 1,20 – 1,30 kg/dm3

Azot N całkowity: 17%
Azot N azotanowy: 3,4%
Azot N amidowy: 13,6%
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 6,8% (4,9% Ca)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie: 0,05%
Niska zawartość chlorków.

Składniki produktu:
CMC 1 - Azotan wapnia (CAS 10124-37-5)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

AZOPLON OPTI CalcNitro Booster B to nawóz przeznaczony do nawożenia doglebowego.

Nawożenie doglebowe

Orientacyjne dawki nawozu:

Roślina

Faza rozwojowa rośliny

Dawka nawozu (l/ha)

Jabłoń

Zielony pąk

Dojrzałość zbiorcza, zbiór

200

100 – 200

Grusza

Koniec kwitnienia

Początek wzrostu zawiązków

Dorastanie owoców

Dojrzałość zbiorcza, zbiór

120

120

120

80 – 120

Wiśnia

Pełnia kwitnienia

Wzrost zawiązków owoców

Po zbiorach

120 – 160

120 – 160

120 – 160

Śliwa

Pełnia kwitnienia

Wzrost zawiązków owoców

Po zbiorach

120 – 160

120 – 160

80 – 120

Czereśnia

Pełnia kwitnienia

Początek wzrostu zawiązków owoców

Po zbiorach

80 – 120

80 – 120

80 – 120

Brzoskwinia

Pełnia kwitnienia

Koniec kwitnienia

Początek wzrostu zawiązków owoców

Po zbiorach

120 – 160

120 – 160

120 – 160

120

Morela

Pełnia kwitnienia

Koniec kwitnienia

Początek wzrostu zawiązków owoców

Po zbiorach

120 – 160

120 – 160

120 – 160

120

Krzewy

Początek kwitnienia

120 – 240

Malina letnia

Początek kwitnienia

200

Malina jesienna

Początek kwitnienia

120 – 160

Jeżyna

Początek kwitnienia

200

Porzeczka

Kwitnienie

Wzrost owoców

Po zbiorach

120 – 160

120 – 160

120

Truskawka owocująca

Początek kwitnienia

Pełnia kwitnienia

80 – 100

80 – 100

Warzywa gruntowe

Od 2-3 tygodni po wysadzeniu lub wschodach; 2-3 krotnie co 2-3 tygodnie

80 – 240

Warzywa pod osłonami

4-6 krotnie przy zapotrzebowaniu na azot i wapń

1,5 – 2,5 l/100 m2

Pomidor

2 tygodnie po posadzeniu

4 tygodni po posadzeniu

120 – 160

120 – 160

Ogórek

Faza 3-4 liści właściwych

120

Cebula zwyczajna

2-3 tygodnie po wschodach

Początek czerwca

120 – 160

120 – 160

Seler korzeniowy

3-4 tygodnie po posadzeniu

120 – 160

Pietruszka

Faza 3-6 liści właściwych

120 – 160

Marchew

Faza 3-6 liści właściwych

120 – 200

Kapusta głowiasta

3 tygodnie po posadzeniu

5 tygodni po posadzeniu

120

120

Kapusta pekińska

5 tygodni po posadzeniu

7 tygodni po posadzeniu

120 – 160

120 – 160

Kalafior

4-5 tygodni po posadzeniu

200

Brokuł

4-5 tygodni po posadzeniu

160

Burak ćwikłowy

2 tygodnie po wschodach

6 tygodni po wschodach

120 – 160

120 – 160

 Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%. Nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

AZOPLON OPTI CalcNitro Booster B jest oferowany w pojemnikach wykonany z HDPE o pojemności 20 l, 1000l.

AZOPLON OPTI CalcNitro Booster B należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Przechowywanie pojemników 20l:

Przechowywanie pojemników 1000l:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka