Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Obliczanie ceny składników pokarmowych w nawozach wieloskładnikowych
01.10.2019
Obliczanie ceny składników pokarmowych w nawozach wieloskładnikowych
Nie należy płacić za masę nawozu, a za przyswajalne składniki pokarmowe zawarte w dobrym nawozie.

W magazynie nawozowym oferowane są nawozy wieloskładnikowe:

  • Polidap® [NP(S) 18-46-(5)], czyli fosforan amonu w cenie 2 380 zł/t;
  • Polifoska 8® [NPK(S) 8-24-24(9)] w cenie 2 190 zł/t;
  • Nawóz wieloskładnikowy [NPK 4-12-12] w cenie 1 220 zł/t.

W pierwszym etapie obliczamy ile zapłacilibyśmy za taką samą ilość składników w nawozach jednoskładnikowych.

Polidap® 18% N i 46% P2O5, czyli w 1 tonie zawiera 180 kg N i 460 P2O5 kg = 180 kg N x 4,25 zł/kg (średnia cena azotu wyliczona z nawozów jednoskładnikowych) = 765,00 zł + 460 kg P2O5 x 5,37 zł/kg (średnia cena fosforu wyliczona z nawozów jednoskładnikowych) = 2 470,20, czyli razem 3 235,20 zł, a cena PolidapU® wynosi 2 380 zł/t.

Jaka jest różnica procentowa ceny nawozu wieloskładnikowego względem cen średnich dla najpopularniejszych nawozów jednoskładnikowych?

Wartość 3 235,20 zł stanowi 100%, a ile stanowi cena 2 380 zł
3 235,20 zł - 100%2 380 zł - X%,X = 2 380 x 100% : 3 235,20 = 73,6%, czyli za Polidap zapłacimy 73,6% ceny nawozów pojedynczych, to jest o 100% - 73,6% = 26,4% mniej jak w nawozach jednoskładnikowych.

W drugim etapie obliczamy ceny poszczególnych składników w nawozie wieloskładnikowym.

Za 1 kg azotu płaci się w Polidapie®
4,25 zł x 0,736 = 3,13 zł,a 1 kg P2O– 5,37 zł x 0,736 = 3,95 zł,gdzie 4,25 zł i 5,37 zł to średnia cena azotu i fosforu w popularnych nawozach pojedynczych, a współczynnik 0,736 to zamieniona wartość procentowa, ponieważ 100% stanowi 1 to 73,6% wynosi 0,736.
Podobnie oblicza się ceny składników w nawozie wieloskładnikowym, na przykład w Polifosce® 8 [NPK(S) 8-24-24-(9)] - zawierającej w 1 tonie 80 kg N, 240 kg P2O5 i 240 kg K2O = 80 kg N x 4,25 zł = 340,00 zł + 240 kg P2O5 x 5,37 zł = 1 288,80 zł + 240 kg K2O x 3,27 zł = 784,80 zł, razem 2 413,60 zł, a cena nawozu wynosi 2 190 zł/t. Zapłacić należy o:
2 190 zł x 100% : 2 413,60 zł = 90,7%, czyli (100% - 90,7%) o 9,3% mniej jak w pojedynczych nawozach.
W Polifosce® 8
1 kg N kosztuje 4,25 zł x 0,903 = 3,84 zł,1 kg P2O5 5,37 zł x 0,903 = 4,85 zł,1 kgK2O 3,27 zł x 0,903 = 2,95 zł.
W nawozie wieloskładnikowym (mieszanina nawozów prostych) o składzie NPK 4-12-12 jest 40 kg N, 120 kg P2O5 i 120 kg K2O. Za taką ilość składników w nawozach pojedynczych należałoby zapłacić 40 kg N x 4,25 zł = 170,00 zł + 120 kg P2O5 x 5,37 zł = 644,40 zł + 120 kg K2O x 3,27 zł = 392,40 zł, razem 1 206,80 zł, natomiast cena tego nawozu wieloskładnikowego wynosi 1 220 zł/t. Za zawarte w tym nawozie składniki płaci się więc 1 1206,80 zł x 100% : 1 220 zł = 99,8%, to jest o 0,2% mniej jak w nawozach pojedynczych, a o 9,1% więcej jak w dwukrotnie bardziej skoncentrowanej Polifosce® 8.
1 kg azotu kosztuje 4,25 zł x 0,998 = 4,24 zł,1 kg P2O5 5,37 zł x 0,998 = 5,36 zł,1 kg K2O 3,27 zł x 0,998 = 3,26 zł.
Taki sposób obliczeń umożliwia dokładne określenie ceny każdego składnika w poszczególnych nawozach wieloskładnikowych i wybranie nawozu dobrego oraz relatywnie taniego. Należy pamiętać, że wysokoskoncentrowanenawozy wieloskładnikowe, o najwyższej przyswajalności składników oraz stałym składzie poszczególnych granul są minimum o 10-20% bardziej efektywne w porównaniu z nawozami prostymi, pojedynczymi lub mieszankami nawozów prostych, produkowanych na bazie częściowo przetworzonego fosforytu. Niestety ostatnio na naszym rynku pojawiło się wiele nawozów o bardzo niskiej przyswajalności (informacja o rozpuszczalności składników znajduje się tylko na worku), gdzie ich działanie nawozowe nie przekracza najczęściej 40% działania nawozów na bazie fosforanu amonu – Polidapu®, Polifosek® i Polimagu® S.

Obliczyć cenę nawozu za czysty składnik jest bardzo łatwo. Na stronie internetowej www.nawozy.eu lub www.agrolicznik.pl, www.polifoska.pl jest kalkulator wyliczający ceny składników pokarmowych w nawozach wieloskładnikowych. Praktycznie w każdym punkcie sprzedaży nawozów możliwe jest wyliczenie ceny czystego składnika, a różnice te są nawet dwukrotne. Ten argument powinien skłonić do dokładnego liczenia rzeczywistej ceny nawozu, czyli ceny czystego składnika.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka