Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Vademecum nawożenia
Nawozy wieloskładnikowe
Krótki opis i charakterystyka nawozów wieloskładnikowych produkowanych przez Grupę Azoty.
01.10.2019
Przechowywanie nawozów azotowych
Nawozy azotowe takie jak saletra amonowa i saletrzaki oraz mocznik łatwo
chłoną wodę z powietrza, szczególnie w warunkach dużej wilgotności
powietrza, dlatego wymagają wyjątkowo starannego przechowywania.
01.10.2019
Wprowadzenie do nawożenia roślin uprawnych
Nawożenie wszystkich roślin należy rozpocząć od uregulowania odczynu gleby i systematycznego bilansowania materii organicznej w glebie.
01.10.2019
Wyniki analizy gleby podstawą precyzyjnego nawożenia
Podstawą do prawidłowego ustalenia potrzeb nawozowych roślin jest znajomość zasobności gleby. Dlatego tak ważna jest analiza gleby. Wykonanie analizy można zlecić w laboratoriach chemiczno-rolniczych, przede wszystkim w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych.
01.10.2019
Zasady ustalania potrzeb nawozowych względem fosforu, potasu i magnezu
Klasyczną metodą ustalania potrzeb nawożenia jest metoda bilansowa, gdzie porównuje się rozchody składników pokarmowych (wynoszenie składników z plonem, straty składników w glebie) z przychodami (nawozy organiczne, opady atmosferyczne, resztki pożniwne przedplonu, uwalnianie się składników w glebie, itd.). Wynik bilansu określa dawkę nawozu mineralnego.
01.10.2019
Optymalizacja nawożenia azotem
W przypadku ustalania dawki azotu dokładne zbilansowanie składnika jest bardzo trudne. Azot jest w niewielkiej części akumulowany w glebie, dlatego działanie jego ogranicza się w dużej części do jednego sezonu wegetacyjnego.
01.10.2019
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka